Išmokite vokiečių kalbos abėcėlę

vokiečių kalbos abecelė

Įdomu


Vokiškuose žodžiuose dažniausiai pasitaikanti raidė yra E, antra pagal dažnumą – N. Rečiausiai sutinkama žodžiuose yra Q. Beje, šis raidžių pasikartojimo vidurkis nepriklauso nuo teksto rūšies: poezijoje, prozoje, net ir techninėse naudojimo instrukcijose raidžių pasitaikymo dažnis yra toks pats.

O tokios raidžių poros (bigramos) kaip ER ir EN taip pat yra dažniausiai pasikartojančios, dažniausiai žodžių galūnėse (panašiai, kaip ir lietuvių kalbos žodžiams būdingos galūnės: -as,-is ir –ti). Dažniausiai pasitaikantys trijų vokiškų raidžių deriniai (trigramos) yra SCH ir DER.


Pagrindinės vokiečių kalbos rašybos ir tarimo taisyklės


Vokiečių kalba, visų pirma, išsiskiria iš kitų kalbų tuo, kad joje visi daiktavardžiai rašomi iš didžiosios raidės, pvz., die Mutter, der Student, das Auto, ir taip pat tuo, kad visi daiktavardžiai turi artikelį, išreiškiantį jo giminę: moteriškąją, vyriškąją ir niekatrąją.

Dauguma raidžių sutampa su jas išreiškiančiais garsais.

Vokiečių kalboje, kaip ir lietuvių, labai svarbios taip pat yra trumposios ir ilgosios balsės.

Balsės tariamos ilgai visada, kai skiemuo yra atviras (t.y. baigiasi balse) ar kai po jų eina balses ilginanti h arba kai balsės būna dvigubos.

Pavyzdžiui:

sagen
nehmen
das Meer
Balsės tariamos trumpai visada prieš dvigubas priebalses ir uždarame skiemenyje.

Pavyzdžiui:

der Kuss
bitten
die Katze

Vokiečių kalbos abėcėlė


Vokiečių kalbos abėcėlė (vok., das deutsche Alphabet) apima įprastas 26 lotynų abėcėlės raides ir 3 balses su umliautu (Ä-ä, Ö-ö, Ü-ü) bei specifinę mažąją „ß“ raidę (vok. Esszett, lietuviškai tariame „escet“). Taigi, vokiečių abėcėlės raides yra tokios:

A/a: [a]

Ä/ä: [ɛ] arba A-Umlaut

B/b: [bė]

C/c: [tsė]

D/d: [dė]

E/e: [ė]

F/f: [ɛf]

G/g: [gė]

H/h: [ha]

I/i: [i]

J/j: [jɔt]

K/k: [ka]

L/l: [ɛl]

M/m: [ɛm]

N/n: [ɛn]

O/o: [o]

Ö/ö:[ø] arba O-Umlaut

P/p: [pė]

Q/q: [ku]

R/r: [ɛr]

S/s: [ɛs]

ß: [escet]

T/t: [tė]

U/u: [u]

Ü/ü: [y] arba U-Umlaut

V/v: [faʊ]

W/w: [vėː]

X/x: [iks]

Y/y: ['ʏpsilɔn]

Z/z: [tset]


Tarimo ypatumai


Umliautai

 ä = [ä]  das Mädchen  
 ö = [ö]  schön
 ü = [ü]  die Küche,   y = [ü]   der Typ

Dvibalsiai

 Ei = [ai]  ein, mein, sein, Rhein
 Ey, ay tikriniuose varduose taip pat tariamas kaip [ai]  Heyne, Bayern
 eu/äu = [oi]  die Leute, die Bäume, das Bräu
 ie = [y]  die Liebe, das Bier

Priebalsiai

 chs/x = [ks]  sechs, fix
 z = [c]  das Herz , die Zeit, zwei
 f/ v = [f]  fragen, der Vater
 s = [z]  (skardžiai)  sagen, sieben, singen
 ß = [ss]   (dusliai)  heißen, der Spaß

p, t, k yra aspiruojamieji priebalsiai, o tai reiškia, kad juos reikia ištarti su labai aiškiu ir stipriu oro pūstelėjimu:

parken
Punkt
Galopp
Kind
Katze
danke
Thema
Tante
retten

Kiti tarimo ypatumai


e – uždaras kaip lietuviškas ė:

lesen
die Erde
das Komitee
die Allee

ch – gali būti tariamas kietai ir minkštai:

  • kaip Ach garsas:
das Dach
das Buch
  • kaip Ich garsas:
der Chirurg
ich
der Cherubin
  • kaip [k] garsas:
der Charakter
der Chor

Jūs visiškai tiksliai pastebėjote: po a, o ir u tariama kietai, prieš ir po i ir e – minkštai, žodžio pradžioje dažniausiai kaip [k] garsas:

Jesus Christus
der Charakter
das Chromosom
die Chronik
der Chlorkalk

 h po balsių – netariama, tik pailgina balsę  sehen, froh
 -ig – žodžio gale = [ich]  richtig, wichtig
 qu = [kw]  das Quadrat , die Quelle
 sch = [š]  die Schule, der Schnee
 s prieš p (žodžio pradžioje) = [šp]  das Spiel, die Sprache
 s prieš t (žodžio pradžioje) = [št]  der Student, der Sturm
 tsch = [č]  Deutschland, tschüs, Tschechien, Tschernobyl
 w = kaip lietuviška [v]  die Wahl, das Wort

Visos dvigubos balsės ir balsės prieš h tariamos ilgai:

das Meer
leer
fahren
lehren

Balsės tariamos trumpai prieš dvigubas priebalses, prieš ck ir žodžio gale:

kommen
packen
die Blume

Garsas [l] visada tariamas minkštai (minkščiau už angliškąjį l, bet kiečiau už lietuviškąjį l žodyje liepa ir minkščiau už l žodyje lapas. Paaiškinimui: liežuvio galiukas kyla maždaug prie viršutinio gomurio vidurio):

laut
lachen
leben
die Liebe
lustig

Garsas [š] žodžių gale visada tariamas kietai (kaip lietuviškame žodelyje „iš“):

kritisch
praktisch
solidarisch

Svetimžodžių rašyba


Svetimžodžiai vokiečių kalboje rašomi ir tariami dažniausiai taip, kaip kalbose, iš kurių jie yra kilę.

Kaip anglų kalboje:

Browser
Job
Jazz
Jacuzzi

Kaip prancūzų:

Regisseur
Boulevar

Kaip norvegų:

Ski

Kaip graikų:

Physik
Philosophie

Muzikiniai terminai kaip italų:

Oper
Arie
Kantate
Violine

Taip pat kaip italų kalboje su bankininkyste susiję terminai:

Bank
Bankrott
Bilanz
Disagio
Giro
Groschen
Kasse
Kredit
Konto
Netto
Porto
Prokura
Rabatt
Rest
Risiko

Beje, lietuviams turėtų būti labai įdomu ir tai, kad nuo 20-ojo šimtmečio septintojo dešimtmečio vokiečiai nebekariauja su anglų kalbos įtaka – jie nebesistengia anglų kalbos žodžiams būtinai rasti vokiškus atitikmenis (prisiminkime lituanistų siūlytus gerą nuotaiką keliančius ir vaizduotę lavinančius žodžius: vaizduoklis (monitorius), vielabraukis (t.y. troleibusas) ir pan.

Štai ir visos gudrybės, susijusios su vokiečių kalbos žodžių tarimu ir rašyba.

Įsiminę šias taisykles, jūs neturėsite didelių problemų besimokydami šios senos, labai konkrečios, bet tuo pačiu metu ir itin išraiškingos germanų kalbos.

Užtikriname, kad tarti ir rašyti vokiškus žodžius tikrai bus daug lengviau, nei mokantis anglų kalbos, kur kiekvienas žodis rašomas ir tariamas vis kitaip.


Norite išmokti vokiečių kalbą?