Vokiečių kalbos pamokos internetu

Nemokama pamoka PRADEDANTIEMS   Išbandyti

Pradinis lygis A1

Pradinis vokiečių kalbos lygis A1 yra skirtas žmonėms, kurie turi nedaug žinių arba visai nemoka vokiečių kalbos, kurie nori pradėti jos mokytis arba nori pagerinti esamas žinias.

1
Pirma pamoka

Pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazės, abėcėlė ir fonetiniai garsai.

2
Antra pamoka

Asmeniniai įvardžiai ir veiksmažodžio esamasis laikas. Žodžių tvarka teiginiuose ir klausiamuose sakiniuose.

3
Trečia pamoka

Prisistatymas. Kaip sužinoti pašnekovo vardą, iš kur jis yra ir koks jo darbas. Profesijų pavadinimai.

4
Ketvirta pamoka

Pokalbis su pašnekovais: iš kur jie ir ką jie dirba. Vyriškos ir moteriškos profesijos. Šalių pavadinimai.

5
Penkta pamoka

Šalių, kalbų pavadinimai. Kaip paklausti ir atsakyti, kokiomis kalbomis šnekame ir kur gyvename. Veiksmažodžiai: sprechen ir wohnen.

6
Šešta pamoka

Skaičiai iki 100. Liepiamoji nuosaka - Wiederholen Sie, bitte! ir fraziologizmai - Auf Wolke sieben schweben.

7
Septinta pamoka

Skaičiai. Klausimai ir atsakymai, kiek mums metų ir kada gimėme, koks mūsų telefono, namo ar buto numeris.

8
Aštunta pamoka

Mano namas arba mano butas. Žymimojo ir nežymimojo artikelio vartojimas. Pasakosime apie savo namus.

9
Devinta pamoka

Meine Familie – Mano šeima. Savybiniai įvardžiai, giminystės saitus nusakantys daiktavardžiai.

10
Dešimta pamoka

Laikas - metų laikai, mėnesiai, savaitės dienos. Artikelių ir savybinių, parodomųjų bei neigiamų įvardžių linksniavimas.

11
Vienuolikta pamoka

Die Freizeit – laisvalaikis. Klausime ir atsakysime, ką mėgstame veikti laisvalaikiu. Papasakosime apie savo hobius ir pomėgius.

12
Dvylikta pamoka

Die Uhrzeit - tikslus laikrodžio rodomas laikas. Išmoksime kartotinius skaitvardžius: dukart, triskart, penkiskart ir kt.

13
Trylikta pamoka

Pasakosime apie savo darbotvarkę. Was und wann mache ich tagsüber? - Ką aš veikiu per dieną ir kada? Veiksmažodžiai su atskiriamaisiais priešdėliais.

14
Keturiolikta pamoka

Erkundigungen in der Stadt – Pasiteiravimai mieste, kaip nepasiklysti ir paklausti kelio, kaip nueiti iki Rotušės ir kitur. Neiginiai nicht ir kein.

15
Penkiolikta pamoka

Maistas, maisto produktų pavadinimai. Der Appetit kommt beim Essen.– Apetitas atsiranda bevalgant. Tariamoji nuosaka - möchten – norėti.

16
Šešiolikta pamoka

Ką valgome per dieną? - Was du tagsüber isst? Apsilankysime restorane, užsisakysime pavalgyti.

17
Septyniolikta pamoka

Mokysimės pagirti, palinkėti sveikatos, pareikšti užuojautą, padėkoti už kvietimą į svečius ir kitas mandagias frazes. Veiksmažodžių haben ir sein asmenavimas Imperfekt - vientisiniu būtoju laiku.

18
Aštuoniolikta pamoka

Vientisinis būtasis laikas – Imperfekt. Rašysime laišką. Praktikuosime tarti vokišką R garsą, kuris skiriasi nuo lietuviškojo, stipriai vibruojančio r garso.

19
Devyniolikta pamoka

Stiprieji veiksmažodžiai ir jų pagrindinės formos. Rašysime laišką - Ein Brief über die Reise nach Berlin - kuriame veiksmažodžius vartosime būtuoju Imperfekt laiku.

20
Dvidešimta pamoka

Kelionės, svečiai, viešnagės ir pramogų organizacija, svečių apgyvendinimas, maitinimas ir kiti svarbūs dalykai, kad svečiai liktų patenkinti.

Pradinis lygis A2

Išmokę A2 lygio pamokas sugebėsite skaityti ir suprasti paprastus tekstus bei sugebėsite bendrauti gerai žinomomis temomis. Tai vaizdžiai vadinamas "slenkstis" po kurio kalbą jau galėsite visai neblogai naudoti.

21
Dvidešimt pirma pamoka

Gesundheit und Krankheiten – sveikata ir ligos arba Beim Arzt – pas gydytoją. Kūno sandara, paciento nusiskundimai, ligos, o prasiblaškymui - medicininiai anekdotai.

22
Dvidešimt antra pamoka

Das Wohlbefinden - savijauta. Ich hoffe, ihr alle seid gesund und munter. Paciento ir gydytojo dialogai bei sveikos gyvensenos patarimai. Sudėtinis būtasis laikas Perfekt.

23
Dvidešimt trečia pamoka

Toliau mokysimės Perfekt laiką. Das Wetter – oras ir die Wetteraussichten – oro prognozės. Beasmenis es oro sąlygas nusakančiuose junginiuose.

24
Dvidešimt ketvirta pamoka

Mein Job – mano darbas. Die Jobsuche im Internet – darbo skelbimai internete. Pratimai su perfekto laiku. Vokiški jaustukai/ištiktukai – die Interjektionen.

25
Dvidešimt penkta pamoka

Būdvardžiai, jų laipsniavimas. Istorija Katzen fressen nicht immer Mäuse ir namų darbai.

26
Dvidešimt šešta pamoka

Kleidung und Mode – Drabužiai ir mada. Sangrąžiniai veiksmažodžiai; atvejai, kai sangrąžinis įvardis sich reikalauja Dativ’o arba Akkusativ’o.

27
Dvidešimt septinta pamoka

Liepiamosios nuosakos, das Imperativ, formos. Pokalbius skambinant į įmonę ar instituciją. Vokiški telefoniniai pokalbiai paprastai yra konkretūs, dalykiški, struktūrizuoti.

28
Dvidešimt aštunta pamoka

Präpositionen mit Dativ oder mit Akkusativ – prielinksniai, valdantys naudininko arba galininko linksnius. Būsimasis laikas – Futur I. Wie lerne ich Fremdsprachen? – Kaip aš mokausi užsienio kalbų?

29
Dvidešimt devinta pamoka

Computer und neue Medien. – Kompiuteris ir naujosios medijos. Soziale Netzwerke in Deutschland. – Socialiniai tinklai Vokietijoje. Prielinksniai, kurie, priklausomai nuo konteksto, vartojami arba su naudininku.

30
Trisdešimta pamoka

Žodžių tvarka vokiškame tiesioginiame sakinyje su keliomis aplinkybėmis, sakinių ir sakinio dalių sujungimas. Laura su Tomu papasakos apie įvairias šventes.

31
Trisdešimt pirma

Leiß bricht Eis! - Tik darbu kalnus įveiksi! Prielinksniai laikui nusakyti: ab, an, in, um, nach (kurz nach), vor (kurz vor), gegen, seit, zwischen, für, zu.

32
Trisdešimt antra

Dviejų vietos reikšme vartojamų prielinksnių aus ir von skirtumai. išmoksime išsakyti savo nuomonę, pritarimą ar nepritarimą kito asmens nuomonei.

33
Trisdešimt trečia

Neveikiamoji veiksmažodžių rūšis – Passiv. Išmoksime greitakalbę, kurios dėka sužinosime skirtumą tarp lietuviško ir vokiško L garso.

34
Trisdešimt ketvirta

Šventės. Išmoksime pasveikinti švenčių kaltininkus bei išreikšti užplūdusias emocijas. Šalutiniai sakiniai su jungtuku wenn – kai, jei(gu).

35
Trisdešimt penkta

Pamokoje kalbėsime apie sportą. Sportlich sein. Būti sportišku(-a). Gramatinė tema - papildinio šalutiniai sakiniai su jungtukais dass ir ob.

36
Trisdešimt šešta

Naminiai gyvūnai. Gramatinė tema - netiesioginiai klausimai ir šalutiniai priežasties sakiniai su jungtukais weil, da ar denn.

37
Trisdešimt septinta

Pamokoje kalbėsime apie norus, prašymus, pasiūlymus ir patarimus. Gramatinė tema - Konjunktiv II – Tariamoji nuosaka.

38
Trisdešimt aštunta

Norai, kurie yra neįmanomi, sąlygos bei palyginimai: wenn.

39
Trisdešimt devinta

Vokiški jungtukai. Wenn ir als-Nebensätze (šalutiniai sakiniai su wenn ir als): kada kurį jungtuką pasirinkti? Dvigubi jungiamieji jungtukai ir prieveiksmiai, atliekantys jungtukų funkciją.

40
Keturiasdešimta pamoka

Pamokoje kalbėsime apie gyvenimo kaime ir mieste privalumus. Gramatinė tema: vokiškos bendraties konstrukcijos.

41
Kalėdinė pamoka

Skiriame pamoką Kalėdoms ir prieškalėdiniam laikotarpiui. Kaip ši šventė švenčiama vokiškai kalbančiose šalyse?