Dvidešimt trečia pamoka

Toliau mokysimės Perfekt laiką. Das Wetter – oras ir die Wetteraussichten – oro prognozės. Beasmenis es oro sąlygas nusakančiuose junginiuose.

Vokiečių kalbos kursai

Šioje pamokoje toliau mokysimės būtąjį sudėtinį laiką – Perfekt. Das Wetter – oras ir die Wetteraussichten – oro prognozės. Vartosime beasmenį - es - oro sąlygas nusakančiuose junginiuose.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 30 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video tik įsigyjus pamoką

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Diskutieren (über Akk.)  Diskutuoti (apie ką)
2Bitten (um Akk.)  Prašyti (ko)
3Leiden (an D.)  Sirgti (kuo)
4Sprechen (mit D.) (von Akk.)  Kalbėtis (su kuo)(apie ką)
5Streiten (um Akk.)  Ginčytis (dėl ko)
6Klingeln  Skambėti

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

  • - Guten Tag, liebe Studenten. Hallo, Tomas.
  • - Grüß dich Laura. Hallo für Alle.

Mielieji, 22 pamokoje pradėjome mokytis, kaip sudaromas vokiškas būtasis sudėtinis laikas – Perfektas. Priminsiu savo paliktą taisyklę:

haben (Präsens) + Partizip II arba sein (Präsens) + Partizip II

Ji nurodo, kad Perfekto laikas sudaromas naudojant pagalbinius veiksmažodžius haben arba sein, kurie asmenuojami esamuoju (Präsens) laiku plius pagrindinio veiksmažodžio 3 pagrindinę formą, antrąjį dalyvį - Partizip II.

Taip pat išmokome, su kokiais veiksmažodžiais, sudarant jų Perfekto laiką, reikia naudoti pagalbinį haben. Tomai, ar galėtum glaustai priminti?

  • galininkiniai veiksmažodžiai,
  • sangrąžiniai veiksmažodžiai (sich waschen),
  • modaliniai veiksmažodžiai,
  • negalininkiniai, reiškiantys rimties būseną (schlafen, sitzen) arba tęsiamą veiksmą (husten, niesen),
  • beasmeniai veiksmažodžiai: es hat geregnet – lijo, es hat geschneit – snigo, es hat geblitzt und gedonnert – žaibavo ir griaudėjo.

Su pagalbiniu veiksmažodžiu sein, kuris asmenuojamas esamuoju laiku, Perfekto laiką sudaro:

  • veiksmažodžiai, reiškiantys judėjimą (gehen, fahren, laufen,kommen, fliegen, wandern),
  • veiksmažodžiai, reiškiantys būsenos pokytį: užmigti – einschlafen, atsikelti – aufstehen, atsibusti – erwachen, mirti - sterben,
  • kai kurie paskiri veiksmažodžiai: sein, werden – tapti, folgen – sekti, bleiben – pasilikti, gelingen – pasisekti, geschehen – atsitikti, passieren – atsitikti, įvykti, begegnen (D)- susitikti ir keletą kitų.

Įsiminti taisyklę nėra sudėtinga, bet kalbėdami Perfektu, turbūt, visi užsieniečiai vis dėlto dažnai painioja pagalbinius veiksmažodžius, ar ne?

Iš tikrųjų visko pasitaiko. Viskam reikia laiko, įdirbio ir praktikos... Pagalbinį veiksmažodį sein asmenuoti esamuoju Präsens ir būtuoju Imperfekto laiku tikrai jau visi puikiai mokate. Dabar atėjo tas etapas, kai visus naujus veiksmažodžius būtina kruopščiai mokytis su jų pagrindinėmis formomis. O seniau išmoktų veiksmažodžių reikšmes reikia papildyti pagrindinėmis formomis. Todėl iš ką tik papildytos taisyklės išsirinkime visus išvardytus veiksmažodžius ir išmokime jų pagrindines formas, kad vėliau juos galėtumėte vartoti Perfekto laiku.

gehen ging, gegangen
fahren fuhr, gefahren
laufen lief, gelaufen
kommen kam, gekommen
fliegen flog, geflogen
wandern (keliauti pėsčiomis) wanderte, gewandert
einschlafen - užmigti schlief ein, eingeschlafen
aufstehen - atsikelti stand auf, aufgestanden
erwachen - atsibusti erwachte, erwacht
sterben - mirti starb, gestorben

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.