Dvidešimt septinta pamoka

Liepiamosios nuosakos, das Imperativ, formos. Pokalbius skambinant į įmonę ar instituciją. Vokiški telefoniniai pokalbiai paprastai yra konkretūs, dalykiški, struktūrizuoti.

Vokiečių kalbos kursai

Šioje pamokoje konkrečiai ir aiškiai Laura išdėstys, kaip sudaromos liepiamosios nuosakos, vokiškai das Imperativ, formos. Vokiški telefoniniai pokalbiai paprastai yra konkretūs, dalykiški, struktūrizuoti. Išgirsite kelis pokalbius skambinant į įmonę ar instituciją.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 29 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video tik įsigyjus pamoką

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Sei vorsichtig!  Būk atsargus!
2Seid vorsichtig!  Būkite atsargūs!
3Seid bitte froh (lustig)!  Būkite linksmi!
4Sei bitte nicht böse!  Nebūk piktas!
5Seien Sie bitte so nett (lieb)!  Būkite tokie malonūs!
6Wiederholen Sie bitte die Frage!  Prašom pakartoti klausimą!

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

  • - Guten Tag! Wie geht es euch allen? Hallo, Tomas! Wie geht es dir?
  • - Hallo! Mir geht es gut. Und wie geht es dir?
  • - Mir geht es sehr gut.

Net nesitiki, bet šiandieninė pamoka yra mūsų vokiečių kalbos pradinio lygio jau 27-oji pamoka. Visus atkakliuosius ir darbščiuosius norėčiau pasveikinti su pasiekta pažanga!

Šiandien mokysimės toliau. Gal atsimenate, šeštojoje pamokoje pristačiau keliolika liepiamąja nuosaka išreikštų paraginimų ką nors daryti. Prisiminkime juos. O toliau konkrečiai ir aiškiai išdėstysiu, kaip sudaromos liepiamosios nuosakos, vokiškai das Imperativ, formos.

Šeštojoje pamokoje pateikti liepiamosios nuosakos sakiniai buvo šie:

  Sprechen Sie langsam, bitte!
Prašome kalbėti lėčiau!
  Wiederholen Sie, bitte!
Prašome pakartoti!
  Schreiben Sie, bitte!
Prašome rašyti!
  Buchstabieren Sie, bitte!
Prašome pasakyti paraidžiui!
  Erklären Sie, bitte!
Prašome paaiškinti!
  Helfen sie mir, bitte!
Prašome man padėti!
  Fragen Sie, bitte!
Prašome klausti!
  Antworten Sie, bitte!
Prašome atsakyti!
  Machen Sie die Hausübung, bitte!
Prašome daryti namų darbą!

Kaip matote, visuose šiuose raginančiuose sakiniuose buvo naudojamas trečiasis daugiskaitos asmuo. Beje, tas mandagusis žodelis bitte gali būti tiek sakinio pradžioje, tiek ir pabaigoje. Sprechen Sie langsam, bitte. Ir Bitte sprechen Sie langsam. Galimas ir dar vienas variantas, kai žodelis bitte yra žodžio viduryje: Sprechen Sie bitte langsam.

  • - Helfen Sie mir, bitte! Bitte helfen Sie mir! Helfen Sie bitte mir! Visi 3 variantai yra teisingi. Laura, noriu paklausti dėl liepiamosios nuosakos formų: juk iš viso tik kelios ir yra įmanomos, ar ne? Bent jau pvz., lietuvių kalboje: eik, eikite ir eikime.
Vokiečių kalboje yra 3 liepiamosios nuosakos formos:

1. vienaskaitos 2-ojo asmens forma: geh - eik

2. daugiskaitos 2 asmuo: geht - eikit

3. mandagaus kreipimosi forma: gehen Sie (bitte) – prašom eiti.

Bandysiu labai trumpai ir aiškiai išdėstyti taisyklę:


1. vienaskaitos 2-ojo asmens forma

a) kreipiantis į asmenį DU, liepiamosios nuosakos forma sudaroma iš esamojo laiko vienaskaitos 2-ojo asmens kamieno, atmetus asmeninę galūnę -st ir nenaudojant paties asmeninio įvardžio.

Du gehst – geh! Du schreibst – schreib! Du siehst – sieh!


b) Stipriųjų veiksmažodžių su a, au, o šaknyje vienaskaitos 2-asis asmuo bus vartojamas be umliauto.

Du schläfst – schlaf! Du fährst – fahr! Du läufst – lauf! Du stößt – stoß(e)! (stumk)


Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.