Trisdešimt pirma

Leiß bricht Eis! - Tik darbu kalnus įveiksi! Prielinksniai laikui nusakyti: ab, an, in, um, nach (kurz nach), vor (kurz vor), gegen, seit, zwischen, für, zu.

Vokiečių kalbos kursai

Fleiß bricht Eis! - Tik darbu kalnus įveiksi! Šioje pamokoje jūsų laukia prielinksniai laikui nusakyti: ab, an, in, um, nach (kurz nach), vor (kurz vor), gegen, seit, zwischen, für, zu.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 29 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video tik įsigyjus pamoką

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Die Zeit vergeht – die Liebe bleibt.  Laikas prabėga, meilė išlieka.
2Wie (schnell) die Zeit vergeht!  Kaip greitai bėga laikas.
3Die Zeit verging wie im Fluge.  Laikas lėkte pralėkė.
4Für immer / auf immer / auf ewig / für ewig  Amžinai, visiems laikams
5Das Geschenk ist für dich.  Dovana tau.
6Wir fahren für zwei Wochen in Urlaub.  Mes važiuojame 2 savaitėms atostogų.

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

Prielinksniai, vartojami laikui išreikšti: ab, an, in, um, nach (kurz nach), vor (kurz vor), gegen, seit, zwischen, für, zu.

  • - Liebe virtuelle Deutschlerner! Hier ist Laura und
  • - ...Tomas. Džiaugiuosi susitikimu ir nuoširdžiai visus sveikinu. Ich freue mich über unser Treffen und begrüße alle herzlichst!

Es freut mich auch, euch alle in unserer 31. Deutschstunde begrüßen zu können. Džiaugiuosi ir aš, galėdama jus visus pasveikinti mūsų 31-oje vokiečių kalbos pamokoje. Sveikinu visus darbščiuosius vokiečių kalbos mokinius ir siūlau tobulėti toliau.

Unsere Deutschstunde setze ich heute mit der Vorstellung weiterer grammatischer und lexikalischer Einheiten fort. Mūsų vokiečių kalbos pamokas pratęsiu pristatydama kitas gramatines ir leksines temas. Also, an die Arbeit, liebe Freunde!

Fleiß bricht Eis! - Tik darbu kalnus įveiksi!

  • - Die Folklore ist richtig unergründlich. Folkloras tikrai slėpiningas! Laura, wie heißt unser heutiges Thema?
  • - Ich habe vor, heute lernen wir temporale Präpositionen. Ką reiškia temporal ir Präposition? Tomas, weißt du es zufällig (atsitiktinai)?
  • - Hm, ich bin nicht so sicher, aber im Lateinischen heißt tempus die Zeit. Todėl temporal turėtų reikšti laiko, o žodis die Präposition yra prielinksnis. Laiko prielinksniai.
  • - Richtig. Das Wort das Tempus / temporal ist lateinischer Herkunft und bedeutet im Deutschen die Zeitform - gramatinis laikas / laiko forma.

Gal kas iš jūsų girdėjo lotynišką posakį tempus fugit – laikas bėga, vokiškai šis posakis verčiamas die Zeit vergeht. Kad posakis nenuteiktų pernelyg liūdnai, pridursiu kai ką stabilaus :)

  • - Die Zeit vergeht – die Liebe bleibt. Tomas, kannst du übersetzen?
  Die Zeit vergeht – die Liebe bleibt.
Laikas prabėga, meilė išlieka.
  Wie (schnell) die Zeit vergeht!
Kaip greitai bėga laikas.
  Die Zeit verging wie im Fluge.
Laikas lėkte pralėkė.
  • - Labiausiai suintrigavo: Die Zeit vergeht – die Liebe bleibt... für immer???
  • - Kaip gerai, tu netyčia pasakei junginį su prielinksniu für, kuris be visų kitų savo reikšmių vartojamas ir laikui išreikšti.
Für immer
amžinai, visiems laikams

Sinonimiški posakiai: auf immer arba auf ewig (für ewig).

Prielinksniu für vokiečių kalboje dažniausiai nusakoma paskirtis, kuri lietuviškai išreiškiama naudininko linksniu.
Vokiečių kalboje für visada reikalauja Akkusativo linksnio, lietuviškai versime naudininku.

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.