Pradinio A1 ir A2 lygio pamokos

Pradinis vokiečių kalbos lygis - žmonėms, kurie turi nedaug žinių arba visai nemoka vokiečių kalbos, kurie nori pradėti jos mokytis arba nori pagerinti esamas žinias.

Išmokę šį vokiečių kalbos kursą, jūs gebėsite atpažinti žodžius ir pačias svarbiausias frazes apie save, šeimą ar artimiausią aplinką. Sugebėsite bendrauti paprasta kalba.


Pradinis vokiečių kalbos kursas sudarytas iš 40 pamokų:


Pradinis A1 lygis

 • 1 pamoka - Įvadinė nemokama pamoka. Pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazės, abėcėlė ir fonetiniai garsai.

 • 2 pamoka - Asmeniniai įvardžiai ir veiksmažodžio esamasis laikas. Žodžių tvarką teiginiuose ir klausiamuose sakiniuose. Pagrindinių veiksmažodžių sein ir heißen asmenavimas.

 • 3 pamoka - Prisistatymas. Kaip sužinoti pašnekovo vardą, iš kur jis yra ir koks jo darbas. Profesijų pavadinimai.

 • 4 pamoka - Pokalbis su pašnekovais: iš kur jie ir ką jie dirba. Vyriškos ir moteriškos profesijos. Šalių pavadinimai.

 • 5 pamoka - Šalių, kalbų pavadinimai. Kaip paklausti ir atsakyti, kokiomis kalbomis šnekame ir kur gyvename. Veiksmažodžiai: sprechen ir wohnen.

 • 6 pamoka - Skaičiai iki 100. Liepiamoji nuosaka - Wiederholen Sie, bitte! ir fraziologizmai - Auf Wolke sieben schweben.

 • 7 pamoka - Didesni už 100 skaičiai. Klausimai ir atsakymai, kiek mums metų ir kada gimėme, koks mūsų telefono, namo ar buto numeris. Užduotys su skaičiais.

 • 8 pamoka - Mein Haus oder meine Wohnung – Mano namas arba mano butas. Žymimojo ir nežymimojo artikelio vartojimas. Pasakosime apie savo namus.

 • 9 pamoka - Meine Familie – Mano šeima. Savybiniai įvardžiai, giminystės saitus nusakantys daiktavardžiai.

 • 10 pamoka - Laikas - metų laikai, mėnesiai, savaitės dienos. Artikelių ir savybinių, parodomųjų bei neigiamų įvardžių linksniavimas.

 • 11 pamoka - Die Freizeit – laisvalaikis. Klausime ir atsakysime, ką mėgstame veikti laisvalaikiu. Papasakosime apie savo hobius ir pomėgius.

 • 12 pamoka - Die Uhrzeit - tikslus laikrodžio rodomas laikas. Išmoksime kartotinius skaitvardžius: dukart, triskart, penkiskart ir kt.

 • 13 pamoka - Pasakosime apie savo darbotvarkę. Was und wann mache ich tagsüber? - Ką aš veikiu per dieną ir kada? Veiksmažodžiai su atskiriamaisiais priešdėliais.

 • 14 pamoka - Erkundigungen in der Stadt – Pasiteiravimai mieste, kaip nepasiklysti ir paklausti kelio, kaip nueiti iki Rotušės ir kitur. Neiginiai nicht ir kein.

 • 15 pamoka - Maistas, maisto produktų pavadinimai. Der Appetit kommt beim Essen.– Apetitas atsiranda bevalgant. Tariamoji nuosaka - möchten – norėti.

 • 16 pamoka - Ką valgome per dieną? - Was du tagsüber isst? Apsilankysime restorane, užsisakysime pavalgyti.

 • 17 pamoka - Mokysimės pagirti, palinkėti sveikatos, pareikšti užuojautą, padėkoti už kvietimą į svečius ir kitas mandagias frazes. Veiksmažodžių haben ir sein asmenavimas Imperfekt - vientisiniu būtoju laiku.

 • 18 pamoka - Vientisinis būtasis laikas – Imperfekt. Rašysime laišką. Praktikuosime tarti vokišką R garsą, kuris skiriasi nuo lietuviškojo, stipriai vibruojančio r garso.

 • 19 pamoka - Stiprieji veiksmažodžiai ir jų pagrindinės formos. Rašysime laišką - Ein Brief über die Reise nach Berlin - kuriame veiksmažodžius vartosime būtuoju Imperfekt laiku.

 • 20 pamoka - Kelionės, svečiai, viešnagės ir pramogų organizacija, svečių apgyvendinimas, maitinimas ir kiti svarbūs dalykai, kad svečiai liktų patenkinti.

Pradinis A2 lygis

 • 21 pamoka - Gesundheit und Krankheiten – sveikata ir ligos arba Beim Arzt – pas gydytoją. Kūno sandara, paciento nusiskundimai, ligos, o prasiblaškymui - medicininiai anekdotai.

 • 22 pamoka - Das Wohlbefinden - savijauta. Ich hoffe, ihr alle seid gesund und munter. Paciento ir gydytojo dialogai bei sveikos gyvensenos patarimai. Sudėtinis būtasis laikas Perfekt.

 • 23 pamoka - Toliau mokysimės Perfekt laiką. Das Wetter – oras ir die Wetteraussichten – oro prognozės. Beasmenis es oro sąlygas nusakančiuose junginiuose.

 • 24 pamoka - Mein Job – mano darbas. Die Jobsuche im Internet – darbo skelbimai internete. Pratimai su perfekto laiku. Vokiški jaustukai/ištiktukai – die Interjektionen.

 • 25 pamoka - Būdvardžiai, jų laipsniavimas. Istorija Katzen fressen nicht immer Mäuse ir namų darbai.

 • 26 pamoka - Kleidung und Mode – Drabužiai ir mada. Sangrąžiniai veiksmažodžiai; atvejai, kai sangrąžinis įvardis sich reikalauja Dativ’o arba Akkusativ’o.

 • 27 pamoka - Liepiamosios nuosakos, das Imperativ, formos. Pokalbius skambinant į įmonę ar instituciją. Vokiški telefoniniai pokalbiai paprastai yra konkretūs, dalykiški, struktūrizuoti.

 • 28 pamoka - Präpositionen mit Dativ oder mit Akkusativ – prielinksniai, valdantys naudininko arba galininko linksnius. Būsimasis laikas – Futur I. Wie lerne ich Fremdsprachen? – Kaip aš mokausi užsienio kalbų?

 • 29 pamoka - Computer und neue Medien. – Kompiuteris ir naujosios medijos. Soziale Netzwerke in Deutschland. – Socialiniai tinklai Vokietijoje. Prielinksniai, kurie, priklausomai nuo konteksto, vartojami arba su naudininku, arba su galininku. Šiai grupei priklauso 9 prielinksniai: an, auf, in, hinter, vor, über, unter, neben, zwischen.

 • 30 pamoka - Žodžių tvarka vokiškame tiesioginiame sakinyje su keliomis aplinkybėmis, sakinių ir sakinio dalių sujungimas. Laura su Tomu papasakos apie įvairias šventes: Velykas, Sekmines ir tam tikram Vokietijos regionui ar miestui būdingas šventes.

  31 pamoka - leiß bricht Eis! - Tik darbu kalnus įveiksi! Prielinksniai laikui nusakyti: ab, an, in, um, nach (kurz nach), vor (kurz vor), gegen, seit, zwischen, für, zu.

  32 pamoka - Dviejų vietos reikšme vartojamų prielinksnių aus ir von skirtumai. išmoksime išsakyti savo nuomonę, pritarimą ar nepritarimą kito asmens nuomonei.

  33 pamoka - Neveikiamoji veiksmažodžių rūšis – Passiv. Išmoksime greitakalbę, kurios dėka sužinosime skirtumą tarp lietuviško ir vokiško L garso.

  34 pamoka - Šventės. Išmoksime pasveikinti švenčių kaltininkus bei išreikšti užplūdusias emocijas. Šalutiniai sakiniai su jungtuku wenn – kai, jei(gu).

  35 pamoka - Pamokoje kalbėsime apie sportą. Sportlich sein. Būti sportišku(-a). Gramatinė tema - papildinio šalutiniai sakiniai su jungtukais dass ir ob.

  36 pamoka - Naminiai gyvūnai. Gramatinė tema - netiesioginiai klausimai ir šalutiniai priežasties sakiniai su jungtukais weil, da ar denn.

  37 pamoka - Pamokoje kalbėsime apie norus, prašymus, pasiūlymus ir patarimus. Gramatinė tema - Konjunktiv II – Tariamoji nuosaka.

  38 pamoka - Norai, kurie yra neįmanomi, sąlygos bei palyginimai: wenn.

  39 pamoka - Tema: vokiški jungtukai. Wenn ir als-Nebensätze (šalutiniai sakiniai su wenn ir als): kada kurį jungtuką pasirinkti? Dvigubi jungiamieji jungtukai ir prieveiksmiai, atliekantys jungtukų funkciją.

  40 pamoka - Pamokoje kalbėsime apie gyvenimo kaime ir mieste privalumus. Gramatinė tema: vokiškos bendraties konstrukcijos.


  Jei norite išmokti vokiečių kalbą ir gauti pažymėjimą, įsigykite pamokas!