Devyniolikta pamoka

Stiprieji veiksmažodžiai ir jų pagrindinės formos. Rašysime laišką - Ein Brief über die Reise nach Berlin - kuriame veiksmažodžius vartosime būtuoju Imperfekt laiku.

Vokiečių kalbos kursai

Šioje pamokoje mokysimės stipriuosius veiksmažodžius ir jų pagrindines formas. Sudarysime sakinius kelionių tema ir rašysime laišką apie kelionę į Berlyną - Ein Brief über die Reise nach Berlin, kuriame veiksmažodžius vartosime būtuoju Imperfekt laiku.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 26 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video tik įsigyjus pamoką

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Sein, war, gewesen  Būti
2Haben, hatte, gehabt  Turėti
3Werden, wurde, geworden  Tapti
4Können, konnte, gekonnt  Galėti
5Müssen, musste, gemusst  Privalėti
6Geben, gab, gegeben  Duoti

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

  • - Hallo, liebe Studenten. Grüß dich, Tomas.
  • - Grüß dich, Laura. Guten Tag für Alle. Laura, ką šiandien mokysimės?

Kaip žadėjau 18-oje pamokoje, mokysimės stipriuosius veiksmažodžius ir jų pagrindines formas, sudarysime po keletą sakinių kelionių tema. Šioje pamokoje rašysime laišką apie kelionę į Berlyną - Ein Brief über die Reise nach Berlin, kuriame veiksmažodžius vartosime būtuoju Imperfekto laiku.

  • - Ar pritari šiai pamokos temai? – Stimmst du dem Unterrichtsthema zu? (zustimmen (Dativ) – pritarti kam (reikalauja naudininko)
  • - Natürlich stimme ich zu! – Žinoma, pritariu.

Gut so – na, tai gerai. Pristatysiu jums populiariausių, o jei tiksliau, dažniausiai vartojamų veiksmažodžių šimtuką. Neišsigąskite :) mokysimės ne visus iš karto: iš pradžių tik 25. Jūs pastebėsite, kad šiame populiariausių veiksmažodžių šimtuke yra ir tie veiksmažodžiai, kuriuos jūs jau anksčiau išmokote. Nuo šiol veiksmažodžius mokysimės su pagrindinėmis formomis, tad pravartu prisiminti visus.

Tad, kaip jau esame įpratę, iš pradžių lietuviškai, po to vokiškai įprastine tvarka: bendratis – Infinitiv, būtasis laikas – Imperfekt ir antrasis dalyvis – Partizip II. Tomai, prašau vardink lietuviškai, aš sakysiu vokiškai.

  Sein, war, gewesen
būti
  Haben, hatte, gehabt
turėti
  Werden, wurde, geworden
tapti
  Können, konnte, gekonnt
galėti
  Müssen, musste, gemusst
privalėti
  Geben, gab, gegeben
duoti
  Kommen, kam, gekommen
ateiti, atvykti
  Bekommen, bekam, bekommen
gauti
  Sollen, sollte, gesollt
privalėti, turėti
  Wollen, wollte, gewollt
norėti
  Gehen, ging, gegangen
eiti
  Vergehen, verging, vergangen
praeiti, praslinkti (apie laiką)
  Wissen, wusste, gewusst
žinoti
  Sehen, sah, gesehen
matyti, žiūrėti
  Aussehen, sah aus, ausgesehen
atrodyti
  Stehen, stand, gestanden
stovėti
  Bestehen, bestand, bestanden
susidėti, susidaryti; išlaikyti (egzaminą)
  Verstehen, verstand, verstanden
suprasti
  Entstehen, entstand, entstanden
kilti, atsirasti
  Finden, fand, gefunden
rasti
  Bleiben, blieb, geblieben
likti
  Liegen, lag, gelegen
gulėti, būti (išsidėsčiusiam)
  Heißen, hieß, geheißen
vadintis
  Denken, dachte, gedacht
galvoti, mąstyti
  Nehmen, nahm, genommen
(pa)imti

Pamokos pabaigoje rasite lentelę su šiais veiksmažodžiais, kurioje bus nurodytos ir esamojo laiko – Präsens – vienaskaitos 3-iojo asmens (er, sie, es) formos, kai kinta šaknies balsė.

Dabar su kiekvienu veiksmažodžiu bandome sukurti po kelis sakinius Imperfekto laiku. Pirmuosius du veiksmažodžius – sein ir haben – galime praleisti, nes su jais intensyviai padirbėjome ankstesnėje pamokoje.

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.