Devinta pamoka

Meine Familie – Mano šeima. Savybiniai įvardžiai, giminystės saitus nusakantys daiktavardžiai.

Vokiečių kalbos kursai

Thema von heute ist: Meine Familie – Mano šeima. Kalbant apie šeimą naudosime įvairius savybinius įvardžius, išmoksime daug naujų giminystės saitus nusakančių daiktavardžių ir atliksime keletą pratimų.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 26 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video tik įsigyjus pamoką

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Die Oma  Močiutė
2Der Opa  Senelis
3Kochen  Gaminti maistą
4Der Kohl  Kopūstas
5Der Rosenkohl  Briuselio kopūstas
6Der Rotkohl  Raudonasis kopūstas

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

  • - Guten Tag, liebe Deutschlerner und Zuhörer. Grüß dich, Tomas.
  • - Grüß Gott. Grüß Gott an Alle.

Tomai, gražiai pasilabinai. Pirminė šio pasisveikinimo prasmė buvo: Telaimina tave (Jus) Dievas. Dabar tai labai įprastas pasisveikinimas, bet tik katalikiškos tradicijos Pietų Vokietijos kraštuose: Bavarijoje, Švabijoje, Frankonijoje, taip pat Austrijoje bei Šveicarijoje. Šiaurės ir Vidurio Vokietijoje, kurios yra labiau protestantiškos, šis pasisveikinimas nėra populiarus. Taigi, jei būsite Vokietijos pietuose, Austrijoje ar Šveicarijoje, visada galite sveikinti:

Grüß Gott
Laba diena

Thema von heute ist:

Meine Familie – Mano šeima

Kalbant apie šeimą naudosime įvairius savybinius įvardžius, nes ten, kur mūsų šeima ir namai, prasideda "savinimasis" :) tad vokiški savybiniai įvardžiai bus labai svarbūs. Išmoksime daug naujų giminystės saitus nusakančių daiktavardžių ir atliksime keletą pratimų.

O kad būtų smagiau, Laura, gal kokį tą vokišką Zungenbrecher (der Zungenbrecher – verčiame greitakalbė, pažodžiui, liežuvio laužtuvas :)

Hmmm, reikėtų gerai pagalvoti. Apie šeimą, ar ne?.. Jau žinau, nesunkus, tik ilgokas. Beje, vokiškos greitakalbės mus ne tik pralinksmina, svarbiausia jų užduotis yra lavinti artikuliaciją – mokėjimą tiksliai ir raiškiai ištarti balsius ir priebalsius. Taigi, pasiruoškime:

Oma kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl. Doch Opa kocht Oma Rosenkohl, Oma dagegen kocht Opa Rotkohl.

Tikrai juokingas ir lavinantis 'o' garsą.

Iš karto pristatau nežinomus žodžius:

  Die Oma
močiutė
  Der Opa
senelis
  Kochen
virti
  Der Kohl
kopūstas
  Der Rosenkohl
Briuselio kopūstas
  Der Rotkohl
raudonasis kopūstas
  Doch
bet, tačiau
  Dagegen
o, tačiau

Išvertus: Močiutė seneliui verda kopūstus. Senelis močiutei taip pat verda kopūstus. Bet senelis močiutei verda briuselinius, o močiutė seneliui raudonuosius kopūstus.

Išsinagrinėjome prasmę, dabar bandykite su manimi kartu iš pradžių gana lėtai. O garsas yra uždaras, tai ilgas, tai trumpas:
Oma kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl. Doch Opa kocht Oma Rosenkohl, Oma dagegen kocht Opa Rotkohl.

Jau išmokome du naujus šeimos saitus nusakančius žodžius: die Oma ir der Opa. Kitaip dar:

  Die Großmutter und der Großvater
močiutė ir senelis
  Die Urgroßmutter / die Uroma
prosenelė
  Der Urgroßvater / der Uropa
prosenelis
  Die Großeltern
seneliai
  Die Urgroßeltern
proseneliai
  Der Enkel, die Enkelin
anūkas, anūkė
  Die Enkel / die Enkelkinder
anūkai, vaikaičiai
Der Urenkel
proanūkis
Die Urenkelin
proanūkė
Die Urenkel
proanūkiai

Nežinau, ar jau pastebėjote, kad

vyriškosios ir niekatrosios giminės daiktavardžiai, kurių vienaskaita baigiasi galūne -er, -el, -er, daugiskaitoje negauna jokios papildomos galūnės. Retkarčiais atsiranda a, o, u umliautas šaknyje.

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.