Dešimta pamoka

Laikas - metų laikai, mėnesiai, savaitės dienos. Artikelių ir savybinių, parodomųjų bei neigiamų įvardžių linksniavimas.

Vokiečių kalbos kursai

Šioje pamokoje mokysimės artikelių, savybinių, parodomųjų ir neigiamų įvardžių linksniavimą. Sužinosime metų laikus, mėnesius, savaitės dienas, t.y. viską, apie laiką.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą prancūzų kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 28 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video tik įsigyjus pamoką

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Der Anfang  Pradžia
2Das Maskulinum, die Maskulina  Vyr. g. daiktavardis
3Das Neutrum, die Neutra  Niekatrosios g. daiktavardis
4Das Feminimum, die Feminina  Mot. g. daiktavardis
5Das Schüsselchen  Dubenėlis
6Hören Sie bitte zu  Pasiklausykite

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

  • - Hallo, liebe Deutschlerner und Zuhörer. Ich hoffe, alle sind wohlauf und gut gelaunt.
  • - Hallo für alle.

Mes su Tomu šiandien jums pristatome dešimtąją pamoką. O atrodo ką tik pradėjome. Jūs jau nemažai išmokote. Lietuviškai sakome: gera pradžia pusė darbo. Visiškai panašiai mąsto ir sako vokiečiai: Guter Anfang ist halbe Arbeit.

Tikra tiesa: Guter Anfang ist halbe Arbeit. Atkreipiu dėmesį į būdvardžius, bent jau vieną, kurį tikrai žinote: populiarųjį gut. Tad kodėl šiame priežodyje naudojama forma guter ir kodėl nėra artikelio?

Galiu atsakyti. Gut, kaip ir kitas būdvardis halb, kuris lietuviškai reiškia pusė, pusinis įgauna artikelio galūnes, šiuo atveju vienaskaitos vardininko galūnę, vienas – guter – vyriškosios giminės artikelio der galūnė, o kitas – halbe – moteriškosios giminės artikelio die galūnę. O patarlėse ir posakiuose daiktavardžiai vartojami be artikelių.

Du hast Recht. Be to, ta pačia proga prisiminkime dar vieną labai panašų posakį, kurį jau rodos išmokome anksčiau: Aller Anfang ist schwer – Bet kuri pradžia yra sunki.

Aller čia reikėtų suprasti ne kaip visi, o kaip kiekviena, bet kuri. Tikriausiai ir čia pastebėjote, kad aller forma turi vyriškosios giminės artikelio galūnę.

  Der Anfang
Pradžia

Manau, kad iš mūsų turiningos įžangos akylieji mūsų studentai suprato, kad teks kalbėti apie vokiškus artikelius ir jų linksniavimą.

Taip, tai svarbu, nes vokiečių kalboje daiktavardžiai, bent jau vienaskaitoje, išskyrus vyriškosios ir niekatrosios giminės daiktavardžius, linksniuojant negauna jokių galūnių, kaip kad mūsų gimtojoje lietuvių kalboje ar rusų kalboje, jei mūsų klausosi tie studentai, kurių gimtoji kalba yra rusų. Vokiečių kalboje linksniuojami artikeliai ar juos pakeičiantys savybiniai įvardžiai, kuriuos mes jau išmokome ankstesnėje pamokoje, primenu: mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr/Ihr ir neigiamasis įvardis: keine/keine arba parodomieji įvardžiai, kuriuos šiandien dar išmoksime.

šis, ši/šitas, šita – dieser, dieses, diese

daugiskaitos forma šie/šitie – diese, jener, jenes, jene

daugiskaita jene – tas, anas/ta, ana/ tie, anie

Kaip matote pasirinkti reikia tik pagal daiktavardžio giminę.

Absolut richtig.

Naujus daiktavardžius visada mokomės su jo artikeliu, o kai reikia, vietoje artikelio vartojame atitinkamos giminės ir atitinkamo skaičiaus savybinį ar parodomąjį įvardį.

Dabar pristatau artikelius ir juos pakeičiančius įvardžius pagal giminę ir skaičių.

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.