Trylikta pamoka

Pasakosime apie savo darbotvarkę. Was und wann mache ich tagsüber? - Ką aš veikiu per dieną ir kada? Veiksmažodžiai su atskiriamaisiais priešdėliais.

Vokiečių kalbos kursai

Šioje pamokoje pasakosime apie savo darbotvarkę. Was und wann mache ich tagsüber? - Ką aš veikiu per dieną ir kada? Išmoksite daug veiksmažodžių su atskiriamaisiais priešdėliais.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 26 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video tik įsigyjus pamoką

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Der Pessimismus  Pesimizmas
2Die Realität  Realybė
3Suchen  Ieškoti
4Besuchen  Aplankyti
5Versuchen  Pabandyti
6Aussuchen  Išsirinkti

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

Sveiki, mieli studentai. Šioje pamokoje pasimokysime pasakoti apie savo darbotvarkę. Kadangi ankstesnėje pamokoje jau išmokome pasakyti, kiek yra valandų ir kiek valandų mums reikia atlikti kokį nors darbą, įtvirtinsime įsisavindami susijusią temą:

Was und wann mache ich tagsüber?
Ką aš veikiu per dieną ir kada?

Išmoksime įvairių veiksmažodžių, atsiminsime tuos, kurie keičia šaknyje balsį. Dešimtoje pamokoje jau mokėmės kelis tokius veiksmažodžius. Šiandien išmoksite daugiau veiksmažodžių su atskiriamaisiais priešdėliais.

  • - Va čia jau labai specifiška vokiška veiksmažodžių subtilybė: asmenuojant esamuoju ir paprastu būtuoju laiku nuo veiksmažodžio kamieno atsiskiria atskiriamasis priešdėlis ir nušoka į patį sakinio galą. Aišku, kad užsieniečiai pamiršta sakinio gale jį ir paminėti...
  • - Tomas, du bist gut informiert :) Bet nenuteik pesimistiškai mūsų studentų.
  • - Das ist kein Pessimismus, das ist die Realität :) Tai ne pesimizmas, tai – realybė.

Na, štai jau du nauji žodžiai mūsų žingeidiems mokiniams:

  Der Pessimismus
pesimizmas
  Die Realität
realybė

Bet grįžtame prie veiksmažodžių su priešdėliais. Šiek tiek teorijos, kad turėtumėte bendrą vaizdą. To paties kamieno veiksmažodžiai gali turėti įvairių priešdėlių, kurie dažnai keičia veiksmažodžio reikšmę. Tomai, ar galėtum pasakyti keletą veiksmažodžių pavyzdžių su vienodu kamienu.

  • - Hmmm, tuo pagalvosiu... Aha, jau atsiminiau:
  Suchen
ieškoti
  Besuchen
aplankyti
  Versuchen
pabandyti
  Aussuchen
išsirinkti
  Aufsuchen
aplankyti, nueiti; surinkti

Ausgezeichnet – puiku. Arba pavyzdžiui, toks paprastas veiksmažodis stehen – stovėti. O su tuo pačiu kamienu steh- yra galybė kitų veiksmažodžių, kurių reikšmė geriausiu atveju panaši, bet kiek nutolusi nuo pradinės reikšmės, o kitais atvejais turi ir visiškai kitą reikšmę. Parinkime pavyzdžių. Tomai, jei tik kas ateis į galvą, sakyk.

  • - Vieną tai tikrai labai gerai žinau ir jo nelabai mėgstu, nes jis susijęs su kėlimusi ryte:
  Aufstehen
keltis, atsikelti

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.