Trisdešimt aštunta

Norai, kurie yra neįmanomi, sąlygos bei palyginimai: wenn.

Vokiečių kalbos kursai

Pamokoje kalbėsime apie norus, kurie yra neįmanomi, sąlygas bei palyginimus.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 25 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video tik įsigyjus pamoką

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Flexibel  Lankstus, lanksčiai, laisvas, laisvai
2Flexibler  Lanksčiau
3Am flexibelsten  Lanksčiausiai
4Ausdrucksvoll  Išraiškingas, išraiškingai
5Ausdrucksvoller  Išraiškingiau
6Am ausdrucksvollsten  Išraiškingiausiai

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

Konjunktiv II. Nerealūs norai, sąlygos, palyginimai: wenn.

Das Leben ohne Auto, ohne Computer, ohne Haushaltstechnik – ist das noch möglich?

  • - Liebe Deutschlerner, herzlich willkommen in unserer Deutschstunde. Hier ist Laura...
  • - ...und Tomas. Hallo für Alle!
  • - Ich hoffe, dass es euch allen gut geht.

Heute wollen wir noch mehr Deutsch lernen. Schritt für Schritt lernen Sie immer mehr, flexibler und ausdrucksvoller Deutsch sprechen.

Žingsnis po žingsnio mokotės kalbėti vokiškai vis daugiau, laisviau ir išraiškingiau.

  Flexibel
lankstus, lanksčiai, laisvas, laisvai

Laipsniuodami gauname šias formas:

  Flexibler
lanksčiau
  Am flexibelsten
lanksčiausiai
  Ausdrucksvoll
išraiškingas, išraiškingai
  Ausdrucksvoller
išraiškingiau
  Am ausdrucksvollsten
išraiškingiausiai

Šioje pamokoje siūlau pasimokyti daugiau tariamosios nuosakos formų. Apibendrinsiu tai, ką jau išmokote. 37 pamokoje išmokote asmenuoti tariamąja nuosaka veiksmažodžius haben, sein, werden ir visus modalinius veiksmažodžius. Taigi, 1 ir 3 vienaskaitos asmens formos Konjunktiv Präteritum laiku yra tokios: ich wäre, hätte, würde, möchte, könnte, dürfte, müsste ir sollte – jums jau gerai pažįstamos.

  • - Kaip žadėjai, šiandien mokysi tariamąja nuosaka asmenuoti kelis stipriuosius veiksmažodžius.
  • - Vollkommen richtig.

Versprechen muss man nicht brechen. - Pažadų nevalia laužyti.

Pasimokysime tų stipriųjų veiksmažodžių, kurie nesudaro würde + bendratis formos, o turi vientisą tariamosios nuosakos Präteritum laiko formą. Tomai, padėk man, prašau, parodyti, kaip moki asmenuoti tariamosios nuosakos Präteritum laiku. Visi dirbkite kartu su Tomu. Klausydamiesi mūsų pamokų nepamirškite garsiai kartoti.

Asmenuojame kaip tiesioginės nuosakos Präteritum laiku, tik stiprieji veiksmažodžiai šaknyje įgyja umliautą, o vienaskaitos 1 ir 3 asmenyje atsiranda tipiška galūnė –e.

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.