Trisdešimta pamoka

Žodžių tvarka vokiškame tiesioginiame sakinyje su keliomis aplinkybėmis, sakinių ir sakinio dalių sujungimas. Laura su Tomu papasakos apie įvairias šventes.

Vokiečių kalbos kursai

Paskutinėje pamokoje mums liko šiek tiek pakalbėti apie žodžių tvarką vokiškame tiesioginiame sakinyje su keliomis aplinkybėmis, sakinių ir sakinio dalių sujungimą. Laura su Tomu šiandien jums papasakos apie įvairias šventes: Velykas, Sekmines, o taip apie tam tikram Vokietijos regionui ar miestui būdingas šventes.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 31 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video tik įsigyjus pamoką

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Die Grundstufe  Pradinis lygis
2Ja und Nein  Taip ir ne
3Aber  Bet
4Oder  Arba
5Denn  Nes, kadangi
6Zuerst, zunächst  Iš pradžių

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

  • - Guten Tag, liebe Schüler! Heute haben wir unseren 30. Unterricht, den letzten Unterricht der Grundstufe, erreicht.
  • - Hallo, liebe Freunde und Deutschfans! Beje, nors aš ir anksčiau jau nemažai mokėjau ir žinojau, tačiau dabar, pakartojęs visą pagrindinį lygį, jaučiuosi daug tvirčiau.
  Die Grundstufe
pradinis lygis

Šioje pamokoje mums liko šiek tiek pakalbėti apie žodžių tvarką vokiškame tiesioginiame sakinyje su keliomis aplinkybėmis, sakinių ir sakinio dalių sujungimą ir prijungimą bei paminėti atitinkamai naudojamus jungtukus. Kai kuriuos jūs jau tikrai žinote, pvz, sujungiamuosius jungtukus, kurie jungia vienarūšius sakinius ar sakinio dalis ir nekeičia žodžių tvarkos sakinyje: und – ir / o, aber - bet, oder - arba, denn – nes, kadangi.

Tomai, sugalvokime kelis pavyzdžius su kiekvienu iš šių jungtuku!

Ich erkläre die Regeln und Tomas bildet die Sätze. - Aš paaiškinu taisykles, o Tomas sudarys sakinius.

Kaip matote, jungtukas und sujungė du sakinius, nedarydamas jokios įtakos įprastai pagrindinio sakinio tvarkai.

Sugalvosiu sakinį su jungtuku aber ir denn.

Die Lehrerin hat erklärt, aber ich habe nichts verstanden. - Mokytoja paaiškino, bet aš nieko nesupratau.

Der Junge geht früh schlafen, denn er ist sehr müde. - Berniukas eina anksti miegoti, nes labai pavargo.


Prieš jungtukus 'aber' ir 'denn' reikia dėti kablelį.

Taip, o prieš jungtukus 'und' ir 'oder' kablelio nereikia rašyti. Ši sujungiamųjų jungtukų tema yra tikriausiai viena lengviausių.

Dar norėčiau supažindinti jus su jungtukais, kuriais prie pagrindinio sakinio prijungiami šalutiniai sakiniai.

Na taip, tai jau kiek sudėtingiau, nes visada reikia atsiminti, kad vokiškajame šalutiniame sakinyje po jungtuko iš karto eina veiksnys, o va tarinys nušoka į patį sakinio galą.

Šaunuolis Tomai, tu pasakei pagrindinę žodžių tvarkos šalutiniame sakinyje taisyklę. Mes su tavimi sudarysime keletą pavyzdžių su šalutiniais sakiniais. Pačių šalutinių sakinių šiame kalbos lygyje mes nenagrinėsime, tai kito kalbos lygio mokymosi etapo medžiaga.

Iš pradžių – zuerst arba zunächst – išvardinsiu pagrindinius jungtukus, kuriais gali prasidėti šalutiniai sakiniai. Jau žinomų sujungiamųjų jungtukų, apie kuriuos ką tik kalbėjome, čia nerasite.

Taigi, šalutiniai sakiniai gali prasidėti šiais jungtukais:   Dass (kad),   Ob (ar),   Weil (nes/kadangi),   Als (kai),   Wenn (kai),   Obwohl (nors),   Nachdem (po to, kai),   Bevor (prieš tai, kai) ir t.t. Šalutiniai sakiniai taip pat gali prasidėti santykiniais įvardžiais: der, das, die (kuris, kuri, kurie) ir kitais žodeliais. Bet apie tai, kaip jau sakiau, šnekėsime vėliau – darüber werden wir später sprechen.

  • - Tomai, tu sugalvok kelis šalutinius sakinius, o aš tave papildysiu keliais kitais sakiniais.
  • - Einverstanden – sutarta.

Die Schüler lernen Deutsch, weil sie die Sprache fließend und fehlerfrei sprechen wollen. - Mokiniai mokosi vokiečių kalbos, nes jie nori kalbėti sklandžiai ir be klaidų.

Ich habe vergessen, dass ein Freund mich angerufen hat. - Užmiršau, kad man skambino draugas.


Puikus pavyzdys, nes šiame šalutiniame sakinyje Tomas pavartojo dviejų dalių tarinį. Taigi, pačiame šalutinio sakinio gale bus kaitomoji tarinio dalis, tai yra asmenuojamoji tarinio dalis, o priešpaskutinėje vietoje - neasmenuojamoji dalis.

Man muss vorsichtig fahren, wenn die Straßen nass oder beschneit sind. - Reikia važiuoti labai atsargiai, kai gatvės būna šlapios arba apsnigtos.

Ich habe ihn getroffen, als ich das erste Mal in Berlin war. - Su juo susitikau, kai pirmą kartą buvo Berlyne.


Tikriausiai norėtumėte paklausti, kodėl viename sakinyje panaudojau jungtuką wenn, o kitame als. Nors šios gramatinės gudrybės yra kito kalbos mokymosi etapo medžiaga, trumpai paminėsiu, nes smalsūs žmonės dažniausiai iš karto nori gauti atsakymą :).

  • - Tomai, gal tu žinai taisyklę?
  • - Taisyklę žinau, bet... vis tiktai dar retkarčiais supainioju :)
Jungtukas als reiškia vienkartinį veiksmą praeityje, visais kitais atvejais vartojamas jungtukas wenn.

Dar norėjau atkreipti jūsų dėmesį į žodžių tvarką vokiškame sakinyje, kuriame yra nemažai aplinkybių. Na, pavyzdžiui toks sakinys:

Vakar dėl kelio remonto per tiltą važiavome labai lėtai.

Kaip viską sudėlioti? Nes juk net ir lietuviškai, kur nėra griežtos sakinio dalių tvarkos sakinyje, ne visaip skambės gerai. Sakinį pradėkime veiksniu, tarinį vartokime Imperfektu:

Wir fuhren gestern wegen der Straßenarbeiten ganz langsam über die Brücke.

Visos aplinkybės eina po tarinio. Tiesą sakant, suprantu, kad šiame sakinyje yra viskas teisingai, bet pats nežinočiau kaip sudėlioti.

Todėl turime dar vieną taisyklą. Gal atsimenate visi: kai tik dar pradėjome mokytis vokiečių kalbos, aš jums sakiau, kad vokiečių kalbą reguliuoja taisyklės. Yra, žinoma, ir išimčių iš taisyklių. Jeigu sakinyje yra kelios aplinkybės, jų tvarka dažniausiai bus tokia:

Laiko Priežasties Būdo Vietos
WANN? WARUM? WIE? WO? WOHIN?
Kada? Kodėl? Kaip? Kur? Į kur?

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.