Trisdešimt devinta

Vokiški jungtukai. Wenn ir als-Nebensätze (šalutiniai sakiniai su wenn ir als): kada kurį jungtuką pasirinkti? Dvigubi jungiamieji jungtukai ir prieveiksmiai, atliekantys jungtukų funkciją.

Vokiečių kalbos kursai

Pamokoje kalbėsime apie vokiškus jungtukus bei šalutinius sakinius su   Wenn ir   Als.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 31 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video tik įsigyjus pamoką

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Sowohl... als auch...  Ir... ir...
2Nicht..., sondern...  Ne..., bet...
3Nicht nur... sondern auch...  Ne tik..., bet ir...
4Entweder... oder...  Ar(ba)... ar(ba)...
5Weder... noch...  Nei... nei...
6zwar... aber...  ...nors ..., bet ...

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

  • - Liebe Lerner, herzlich willkommen in unserer 39. Deutschstunde! Hier ist Laura...
  • - ...und Tomas.

Heute lernen bzw. wiederholen wir kurz die deutschen Nebensätze mit den temporalen Konjunktionen wenn und als, die im Litauischen kai bedeuten.

Šiandien mokysimės ar trumpai pakartosime vokiškus šalutinius sakinius, prasidedančius laiko jungtukais wenn ir als, kurie lietuviškai reiškia kai (laiko prasme). Kurį gi reikia rinktis: als ar wenn? Koks yra skirtumas tarp šių jungtukų?

Apie tai aš jau trumpai užsiminiau 30 pamokoje. Dar kartą primenu taisyklę, ne tik lietuviai, bet ir kiti užsieniečiai, kurie mokosi vokiečių kalbos, dažnai ją pamiršta ir vietoje als pasako wenn.

  • - Ir man taip nutinka, nors gerai žinau taisyklę, kurią mokėmės ir mokykloje, ir universitete: jungtukas als reiškia vienkartinį veiksmą praeityje, visais kitais atvejais vartojamas jungtukas wenn.
  • - 30 pamokoje pasakiau du sakinius: primenu juos. Pasiklausykite įdėmiai:

Man muss vorsichtig fahren, wenn die Straßen nass oder beschneit sind. - Reikia važiuoti labai atsargiai, kai gatvės būna šlapios arba apsnigtos.

Ir apibendrinu: veiksmas kartojasi dažnai dabartyje.

Ich habe ihn getroffen, als ich das erste Mal in Berlin war. - Su juo susitikau, kai pirmą kartą buvo Berlyne.

O šiame sakinyje veiksmas įvyko vieną kartą praeityje.

  • - Taip, tai ir yra didžiausi wenn ir als vartojimo skirtumai, kai jie vartojami laiko prasme ir atsako į klausimą wann:
Jungtukas als vartojamas, kai veiksmas vienkartinis praeityje, visais kitais atvejais vartojamas jungtukas wenn.
  • - Iki šiol mokėmės labai daug sakinių su jungtuku wenn, pvz. 34 pamokoje, į lietuvių kalbą dažniausiai verčiant kai, o 37 ir 38 pamokoje, kalbant apie tariamąją nuosaką, jungtukas wenn tarnavo sąlygai išreikšti ir lietuviškai mes jį versdavome jei(gu). Vokiškame tekste šis jungtuko wenn prasmės skirtumas išaiškėja tik kontekste, o lietuvių kalboje turime skirtingas jungtuko reikšmes: kai arba jeigu.

Šiandien padarysime dar keletą pratimų su jungtukais wenn ir als laiko prasme, kada gi vartoti jungtuką als, o kada – wenn.

  • - Būsiu kiek įkyrus, bet pakartosiu taisyklę: jungtukas als – kai veiksmas yra vienkartinis praeityje, visais kitais atvejais vartojamas jungtukas wenn.
    Tiesą sakant, iš savo patirties, kol nesi labai įgudęs kalbos vartotojas, visą laiką reikia galvoti, kada praeitis, kada dabartis, ateitis ar kažkokia sąlyga...
  • - Na taip, mokantis pagrindinių dalykų, iš pradžių tikrai nemažai reikia galvoti, ne tik ką pasakyti, bet ir kaip pasakyti. Nenusiminkite, įgudę vartotojai apie tai jau dažniausiai nebemąsto ir automatiškai pasako taip, kaip reikia. Nenoriu moralizuoti ar mokyti gyvenimo tiesų, bet visur reikia kantrybės, juk atsimenate posakio pradžią:

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.