Trisdešimt penkta

Pamokoje kalbėsime apie sportą. Sportlich sein. Būti sportišku(-a). Gramatinė tema - papildinio šalutiniai sakiniai su jungtukais dass ir ob.

Vokiečių kalbos kursai

Pamokoje kalbėsime apie sportą. Sportlich sein. Būti sportišku(-a). Gramatinė tema - papildinio šalutiniai sakiniai su jungtukais   Dass ir   Ob.

Dėmesio! Jūs matote tik garsinės medžiagos ir konspekto pradžią. Užsisakykite dabar ir gaukite visą vokiečių kalbos pamoką, kurioje galėsite išklausyti tolimesnį įrašą, pamatyti video ir žodynėlį, taip pat turėsite progą įtvirtinti tarimą bei peržiūrėti užrašus. Visą audio medžiagą galėsite parsisiųsti mp3 formate!

Audio   

Nemokamos dalies trukmė - 5 min. Visa pamoka - 26 min.


Parsisiųsti audio mp3 formate

Video   

video tik įsigyjus pamoką

Parsisiuntimas   

Įsigykite pamoką ir tuomet galėsite ją parsisiųsti.
Pirkti pamokas

Žodynas   

#WordTranslation
1Erzielt habt  Pasiekėte
2Ich habe geantwortet, dass ...  Atsakiau, kad ...
3Ich habe erklärt, dass...  Paaiškinau, kad ...
4Ich habe entschieden, dass...  Nusprendžiau, kad .
5Ich habe vergessen, dass...  Užmiršau, kad ...
6Es ist falsch, dass ...  Tai neteisinga, kad ...

Nemokamoje dalyje pateikta tik dalis žodžių.

Užrašai   

Sportlich sein. Būti sportišku(-a).

Papildinio šalutiniai sakiniai su jungtukais dass ir ob.

  • - Hallo für Alle! Grüß dich, Tomas! Wir sind wieder zusammen und wollen weiter Deutsch lernen, nicht wahr?
  • - Das stimmt. Wenn wir uns wiederum treffen, wollen wir immer mehr Deutsch lernen.

Šiandien toliau mokysimės šalutinių sakinių, o konkrečiau - papildinio šalutinių sakinių. Tomai, kad mūsų mokiniams ir klausytojams būtų iš karto viskas aišku, pakartokime, kokiais jungtukais prie pagrindinio sakinio prijungiami šalutiniai sakiniai ir kokiais jungtukais sujungiami lygiaverčiai sakiniai.

Pradėsiu nuo jungtukų, kuriais į vieną sudėtinį sakinį, sujungiami du lygiaverčiai sakiniai. UND, ODER, ABER, DENN – šie jungtukai sujungia du sakinius nekeisdami įprastos žodžių tvarkos sakinyje.

Teisingai, jie yra pagrindiniai sujungiamieji jungtukai. Manau, kad šie jungtukai jums nesudaro problemų, nes jungdami du sakinius jie užima nulinę poziciją ir nekeičia įprastinės žodžių tvarkos sakiniuose. Pvz., Ich habe gefragt und Tomas hat richtig geantwortet. Ich habe ihn besucht, aber er war nicht zu Hause. Viskas aišku, ar ne?

Mes šiandien nagrinėsime jungtukus, kuriais prie pagrindinio sakinio prijungiami šalutiniai sakiniai. Jungtukų yra nemažai, daugumą jų išvardinome praėjusioje 34 pamokoje.

  • - Primink, Tomai, dar kartą
  • - Tai jungtukai:   Dass - kad,   Ob – ar,   Wenn – kai, jeigu,   Als - kai,   Weil ir   Da – nes, kadangi, taip pat tokių prijungiamųjų jungtukų vaidmenį atlieka visi klausiamieji žodeliai, jais prijungiant klausimą: wann, wo, wie, warum ir kt., taip pat santykiniai įvardžiai: der, die, das – juos linksniuojant (jie tokie patys, kaip žymimieji artikeliai). Be to, dar yra keli sudėtingesni, pvz.,   Bevor – prieš tai, kai,   Nachdem – po to, kai,   Während - tuo tarpu, kai ir nemažai kitų.
  • - Iš esmės suminėjai visus pagrindinius jungtukus, kurie mums yra svarbūs mokantis A2 kalbos mokėjimo lygio pamokose. Kaip jau minėjau, šiandien mokysimės šalutinių papildinio sakinių, kurie prasideda jungtukais dass – kad ir ob – ar. Kaip manai, Tomai, kodėl aš vis akcentuoju šiuos šalutinius sakinius prijungiančius jungtukus ir noriu, kad jūs, mielieji, juos įsidėmėtumėte?
  Dass
kad
  Ob
ar
  • - Todėl, kad vokiški šalutiniai sakiniai – kaip tikriausiai jokioje kitoje kalboje – yra ypatingi, t.y. keisti
  • - Neburnok, Tomai, ant kalbos. Taip, vokiečių kalba yra tikrai ypatinga tuo, kad tiek pagrindiniame sakinyje, tiek ir šalutiniame sakinyje egzistuoja griežta žodžių tvarka. Tokia jau yra kalbos vidinė struktūra, pagrįsta taisyklėmis. Kaip pabrėždavau anksčiau, taisyklės padeda išmokti kalbą.
Šalutiniuose sakiniuose yra tokia žodžių tvarkos taisyklė:
* asmenuojamoji veiksmažodžio dalis eina pačioje sakinio pabaigoje;
* neasmenuojamoji dalis eina prieš asmenuojamąją (tai yra priešpaskutinėje vietoje),
* veiksnys eina po jungtuko,
* kitų žodžių tvarka sakinio viduryje iš esmės nekinta.

Dar reikėtų pasakyti, kad:

jei veiksmažodis turi atskiriamąjį priešdėlį, jis šalutiniame sakinyje rašomas kartu su šaknimi – tarsi grįžta į savo vietą. Pavyzdys su jungtuku dass: Ich weiß, dass meine Freundin heute abreist.

Iki šiol, palengvindami visiems besimokantiems situaciją, dažnai savo mintis išsakydavome paprastai, be jungtukų, paaiškinančio sakinio neprijungdami prie pagrindinio – tarsi lygiaverčiais sakiniais. Aš priminsiu, kaip sakydavome anksčiau:

Anksčiau:

Ich weiß, meine Freundin reist heute ab.

Testas   


Pasitikrinkite žinias.
Testą galite kartoti tiek kartų, kiek tik pageidaujate.